Psalm sielankowy
(sł. T. Nowak, muz. M. Grechuta)


Gdzie Ty jesteś?
za wodą, za trawą, za ciszą
Gdzie się listy na liściu same piszą i piszą
Gdzie się noża po trzonek nawet w chleby nie wbija
i jedynie płot patrzy zza chabinki i kija

Gdzie Ty jesteś?
za trwogą, za pająkiem, za myszą
Gdzie mnie uszy łopianu i radaru nie słyszą
Gdzie nie bije się monet jakbyś młotkiem bił w ciemię
a grom w kłębek zwinięty przy kopczyku rdzy drzemie

Gdzie Ty jesteś?
za tobą, za snem twym, za pieśnią
Gdzie twe oczy, źdźbła trawy nie przyślepią, nie prześpią
Gdzie tak mówi się JESTEM jakby nigdy nie było
kurzej szyi pod nożem, białej brzozy pod piłą