Najcichszy tekst
(sł. J. Przybora, muz. M. Legrand)

Nie głośniej snu
Nie głośniej łez
Nie głośniej tchu
Zdyszanych serc
Na skrawkach cisz
Bezsennych sjest
Nagrywam ci
Serdeczny list
Odwieczny tekst

Jest cichszy od trzepotu ćmy
Od szmeru słot
W milczeniu mgły
Bezradny jak
Rozstajny znak

Nie, ty przecież mnie nigdy nie usłyszysz
Bo mój list cichszy jest od ciszy

Wyszeptany
Niepisany
List

Nie głośniej snu
Nie głośniej łez
Nie głośniej tchu
Zdyszanych serc
Nagrywam ci
Najcichszy tekst
Mój list

A w liście tym
Donoszę ci
Za mało sił
Za ciężkie dni
Za krótki sen
Za długa noc
A kiedy śnię
Śni mi się los
Mój własny los

O gdybyś mógł
Przez świata zgiełk
Przez szum i huk
Usłyszeć mnie
O gdybyś mógł
I gdybyś był…
Jak mam szukać i jak mam znaleźć gdzieś Cię?
Nie wiem Czy, ani kim Ty jesteś
Jak te słowa
Adresować mam?

Nie głośniej snu
Nie głośniej łez
Nie głośniej tchu
Zmęczonych serc
Na skrawkach cisz
Nagrywam Ci

Mój list