Mrok na schodach
(sł. B. Leśmian, muz. Z. Konieczny)


Mrok na schodach, pustka w domu
Nie pomoże nikt nikomu
Ślady twoje śnieg zaprószył
Żal się w śniegu zawieruszył
Mrok na schodach, pustka w domu
Nie pomoże nikt nikomu…

Trzeba teraz w śnieg uwierzyć
I tym śniegiem się ośnieżyć
I ocienić się tym cieniem
I pomilczeć tym milczeniem

Mrok na schodach, pustka w domu
Nie pomoże nikt nikomu…