Koniugacja
(sł. H. Poświatowska, muz. A. Kurylewicz)


Ja minę…
Ty miniesz…
On minie…
Mijamy… mijamy…
Woda liście umyła olszynie…
Olszyna czerwona nad wodą
Zmarzła, moknie
Mijasz…
Mijam…
Mija…
A każdy tak samotnie…

Minąłeś…
Minęłam…
Już nas nie ma…
A ten szum wyżej – to wiatr…
On tak będzie jeszcze wieczność wiał…
Nad wodą…
Nad nami…
Nad ziemią…

A ten szum wyżej to wiatr…
On tak będzie jeszcze wieczność wiał…